A Wing Chun története

A Wing Chun története sok rejtelmet takar. Különböző legendák vannak a keletkezését tekintve, s hogy mi az igazság, azt tulajdonképpen senki sem tudja teljes bizonyossággal, de mindenki tud egy lehetséges változatot. Az alábbi néhány sorban azt a történetet meséljük el, amit Yip Man mesélt a tanítványainak, mint az egyik lehetséges eredetet.
 
A Wing Chun kung fu rendszert a Kínában élő, kantoni származású Yim Wing Chun alapította. Már fiatal korában is kitűnt intelligenciájával, atletikus mozgásával és becsületességével, és később eljegyezte őt a Fukienből való Leung Bok Chau, aki sókereskedő volt. Édesanyja korán meghalt, édesapját, Yim Yee-t, pedig igazságtalanul elítélték betörés vádjával. Szabadulása után a család mindent hátra hagyva elköltözött a Tai Leung hegyek lábához, Szechuan és Yunan határára, ahol élelmiszer kereskedést nyitottak. Mindez a K'anghsi császár uralkodása alatt történt (1662 - 1722).
 
Ebben az időben Honanban, a Sung hegyen álló Siu Lam kolostorban (Shaolin kolostor) nagyon magas színvonalon művelték a kung fut, ami aggodalommal töltötte el a Mandzsu uralkodókat. Csapatokat küldtek a kolostor megsemmisítésére, ám ezen csapatok nem jártak sikerrel. Ekkor Chan Man Wai, aki ebben az évben a legjobb eredménnyel tette le a hivatalnoki vizsgát, és szeretett volna a császár kegyébe férkődzni, előállt egy tervvel. Összeszövetkezett egy Siu Lam szerzetessel, Ma Ning Yee- vel, és másokkal, akik tüzet gyújtottak a kolostorban, miközben a katonák kintről támadást indítottak. Siu Lam leégett a szerzetesek pedig szétszéledtek. A támadást a buddhista apáca Ng Mui, és szerzetestársai, Chi Shin, Pak Mei, Fung To Tak mester és Miu Hin mester túlélték, és különböző utakon elmenekültek. Ng Mui a Tai Leung hegyi (vagy más néven a Chai Har hegyi) Fehér Daru templomban nyert menedéket. Ott ismerte meg Yim Yeet és lányát, Yim Wing Chunt, amikor tofut vásárolt a boltjukban. Hamarosan barátságot kötött a családdal.
 
Wing Chun fiatalsága és szépsége felkeltette egy helyi gazfickó figyelmét, aki megpróbálta rákényszeríteni, hogy menjen hozzá feleségül. Wing Chun és apja nagyon megijedtek. Amikor Ng Mui értesült erről, megszánta Wing Chunt, és a segítségére sietett. Elhatározta, hogy megtanítja neki harcművészeti technikáját. Hogy ezt problémát megoldják, és egyben hozzá mehessen szerelméhez, Leung Bok Chau-hoz, úgy határoztak, hogy Wing Chun kövesse a hegyekbe Ng Muit, aki elkezdte őt a kung fura oktatni. Éjjel nappal gyakorloltak, hogy tökéletesítsék a technikáját, majd kihívta a gazfickót, és legyőzte. Később Ng Mui tovább utazott, de előtte figyelmeztette Wing Chunt, hogy szigorúan kövesse a kung fu hagyományait, fejlessze tovább tudását, hogy segíthessen az embereken, és munkálkodjon azon, hogy a Mandzsu uralkodóház megdőljön, és a Ming dinasztia ismét a hatalomra kerülhessen. Így adta át tudását Ng Mui apáca Yim Wing Chunnak.
 
Esküvőjük után Wing Chun megtanította férjének kung fu tudását, aki aztán tovább adta azt Leung Lan Kwainak, aki továbbadta Wong Wah Bonak. Wong Wah Bo egy vándor operatársulat tagja volt, mely egy dzsunkán utazott, ami Kínában "Vörös Dzsunka" néven volt ismert. A hajó fedélzetén dolgozott Leung Yee Tai, és véletlenül ugyanitt szakácskodott Chi Shin szerzetes, aki szintén a Siu Lam kolostorból menekült. Chi Shin megtanította Leung Yee Tai-t a hosszú bot használatára. Wong Wah Bo szoros barátságot kötött Leung Yee Tai-al, és megosztották egymással mindazt, amit a kung furól tudtak. Együtt szélesítették ismereteiket, javították technikáikat. Így került bele a hosszú bot (mint fegyver) a Wing Chun rendszerbe.
 
Leung Yee Tei kungfu tudását Leung Jannak adta tovább, aki elismert herbalista volt Fat Shanban. Leung Jan felismerte a Wing Chun legmélyebb titkait, és elérte a legmagasabb mester szintet. Sok kung fu mester kihívta, de mind vereséget szenvedett tőle, Leung Jan pedig nagyon híres lett. Később átadta tudását Chan Wah Shunnak, aki engem évtizedekkel ezelőtt tanítványának fogadott. És én együtt tanultam kung fu testvéreimmel, Ng Siu Loval, Ng Chung Soval, Chan Yu Minnel és Lui Yu Jaivel. Így adták nekünk tovább a kung fut, és mi örökre hálásak vagyunk kung fu elődeinknek és tanítóinknak.
 
Gyökereinkre mindig támaszkodni fogunk, és nagyra tartjuk őket, és ez az érzés szorosan összetart minket kung fu testvéreinkkel. Ezért szervezem meg a Wing Chun közösséget, és remélem, hogy kung fu testvéreim támogatni fognak ebben, mert ezt a kung fu szelleme így követeli meg.