A Yip Man féle tradicionális Wing Chun kung-fu története Magyarországon

Ez a történet azért íródott, mert a kezdeti időszakot kevesen ismerik. Bízunk benne, hogy kellő információt tudunk nyújtani azoknak, akik a Wing Chun rendszert gyakorolják.
 
A Wing Chun kung-fu az 1980-as évek elején jelent meg hazánkban. 1982. szeptember 1-én Koronczy László Szolnokon a Lakóterületi Tömegsport Egyesület Kung-fu szakosztályaként indította el iskoláját. Cserpák Gyula, Debrecenben 1985-ben, Végh János Budapesten 1986-ban, míg Mádai Norbert 1987-ben Kecskeméten indította el saját wing chun (ekkor még Wing Chun.nak írta ő is!) iskoláját. (Cserpák Gyula 1988-ban, Végh János 1992-ben bezárja iskoláját). A Magyar Kung Fu Szövetség 1987-ben alakult meg. Egyik alapító tagja Koronczy László volt, akinek eddigre már Szolnokon két iskolája, illetve Mezőtúron és Túrkevén egy – egy klubja volt. Koronczy 1988 szeptemberében visszavonult az oktatástól, iskoláját Juhász Zoltán irányítására bízta, aki átvette helyét a klubban, az egyesületben és a Szövetségben egyaránt. 1988 novemberében Si-gung Tix Richárd meghívására Budapestre érkezett Slavko Truntic és Milan Prosenica mester, akik hétvégi Wing Tsun szemináriumot tartottak a Hét Csillag Sáska iskola Őrnagy úti edzőtermében. A szemináriumon – az ekkor 17 éves - Mádai Norbert és négy tanítványa vett részt tevékenyen illetve a Sáska iskola tagjai nézőként. A szeminárium végén Truntic mester 12. tanuló fokozatot adományozott Mádai Norbertnek és megbízta a Leung Ting Wing Tsun stílus hazai képviseletével. 1989 januárjában Juhász Zoltán – Koronczy László javaslatára – iskolájával és mintegy 140 tanítványával csatlakozott a Mádai Norbert vezette iskolához. Az együttműködés – korántsem zökkenőmentesen – egy évig folyt, majd 1990. március elején megszakadt. Május elején megalakult a Magyarországi Wing Chun Harcművészeti Egyesület, melynek elnöke Juhász Zoltán lett. Juhász még ebben a hónapban felveszi a kapcsolatot a World Wing Chun Kung Fu Association (William Cheung vezette Tradicionális Wing Chun szervezet) európai szekciójának igazgatójával – Branimir Segviccel – aki meghívja júliusban William Cheung nagymester vezette hét napos instruktori szemináriumra. A szemináriumot követően Juhász Zoltán felvételt nyer a WWCKFA szervezetébe – 1992-ben hivatalosan a világszövetség és az európai szekció magyarországi igazgatójává nevezik -, megbízást kap a szervezet magyarországi képviseletére. William Cheung nagymester megbízza Sikung Branimir Segvicet, hogy felügyelje a magyarországi TWCKF tanulók szakmai fejlődését. Segvic mester 1990. szeptembertől 1997-ig több mint 20 alaklommal látogat hazánkba. Segvic mester segítségével a Tradicionális Wing Chun iskola 1994-re 16 klubot és közel 800 tagot számlált. Juhász Zoltán 1996 októberében a new york-i Buffalo-ban leteszi mester vizsgáját William Cheung nagymester előtt (2006-ban a 6 mesterszintből eléri az 5-et). 2004-re több egyesületben folyik a TWCK oktatása, és novemberben megalakul a Magyar Wing Chun Szövetség.
 
1988-ban Si-fu Tóth Zoltán is elkezd a Wing Chun-nal foglalkozni, s azon belül is Cheng Kwong mester rendszerével. (Akkor Cheng Kwong Ving Tsun-ként ismerték, ma a Jee Shim Weng Chun-ként ismert.) Akkor Végh János volt e Ving Tsun irányzat magyarországi képviselője, és a mesterek a német si-fu Lotar Hirneis és si-fu Klaus Pertl rendszeresen (évente 2-3) alkalommal látogattak el Magyarországra, hogy szemináriumot, edzőtábort tartsanak az itteni lelkes gyakorlóknak. 1991- ben valamely ok miatt Végh János megszakította a kapcsolatot a két német mesterrel és a Magyar csapat a szintén német sifu Walter Block- tól tanult tovább WB Ving Chunt.  1992-ben Végh János abbahagyta a Ving Chun-t és az akkori négy vezető instruktor vette át az ő helyét és tanulta - valamint oktatta Walter Block sifu rendszerét 1999-ig, azaz 8 évig. Sajnos a mester idős kora miatt már nem lehetett megoldani a további oktatást és az akkor már a Hsiung Hsiung Tao nevet viselő iskola vezetőjeként Tóth Zoltán felvette a kapcsolatot sifu Wilhelm Blechhel, az Európai Lok Yiu Wing Chun kung-fu szervezet vezetőjével, Lok Yiu nagymester egyetlen (!), nem kínai tanítványával. Két és fél év múlva sifu Wilhelm Blech visszavonult a nyilvános oktatástól és az iskolák felügyeltét átadta egy perzsa származású, de Németországban élő tanítványának, Arash Ahadinak, aki az oktatást és a különböző iskolák és oktatók egymáshoz való viszonyát olyannyira megváltoztatta, hogy a magyarországi hét instruktorjelöltből hat úgy döntött, tőle nem akarnak semmiképp sem tanulni a továbbiakban, inkább megválnak a Lok Yiu szervezettől. Mivel Tóth Zoltán is így érzett, 2002-ben megkereste a nagyhírű Lo Man Kam nagymestert (az elhunyt Yip Man nagymester unokaöccsét) aki Tajvanon él, és kérte, hogy Wing Chunt tanulhasson tőle. A nagymester hajlandó volt fogadni, és amikor 3 hétre kiutazott hozzá, a nagymester házában lakhatott és naponta volt lehetősége tőle tanulni, és leghaladóbb tanítványaival gyakorolni. Természetesen ez a három hét csak egy jó kezdés volt, és az óta is rendszeresen tanul Si-gung Lo Man Kam-tól, hisz  jár hozzá Taiwanra, és ő is rendszeresen jön Magyarországra szemináriumot tartani és oktatni.   Az iskola központja Szegeden van, de tanítványai vannak még Szekszárdon, Budapesten, Békéscsabán, Gyulán, valamint Romániában.
 
Budai István 1988. elején összeismerkedett Lippai László Wing Chun kung-fu oktatóval. Beszélgetéseik során felmerült a gondolat, hogy ízelítőképpen vegyen részt néhány kung-fu edzésen. Az ismerkedés olyan jónak bizonyult , hogy 1988. szeptemberétől elkezdte a Wing Chun kung-fu tanulmányait Törökszentmiklóson. 1989-ben megismerkedett az első tanulófokozat vizsgája kapcsán vizsgáztatójával Si-fu Slavko Truntic-csal, aki akkor a Jugoszláv szervezet V. mesterfokozatú mestere volt, valamint a stílus akkori magyarországi képviselőjével Si-hing Mádai Norbert instruktorral.  Leung Ting féle Wing Chun rendszerben szerezte az első hat tanulófokozatot, melynek tanulása során találkozhatott Magyarországon 1990-ben a rendszer nagymesterével, Si-gung Leung Tinggal. Sajnos a magyarországi vezetési stílus és az emberséges hozzá állás hiánya nem felelt meg az elvárásainak, ezért 1993. februárjában megszakította kapcsolatát ezzel a rendszerrel. 1993. áprilisában felvette a kapcsolatot a Jugoszláv ágazattal, hogy a tanulmányait tovább tudja folytatni. Felkereste Si-fu Zeiko Popovics mestert Szabadkán, aki Si-fu Slavko Truntic tanítványa volt. 1994. év végén megszerezte a 12. tanulófokozatot és 1996-ban személyes okok miatt itt befejezte tanulmányait. 1994-ben megismerkedett  Si-fu Tix Richárddal a magyarországi sáska kung-fu stílus vezető mesterével. 1997-ben felvételt nyert a Magyarországi Kung fu Szakszövetségbe, melynek a főtitkára Si-fu Tix Richárd. Az Ő ajánlásával jutott el szintén 1997-ben Si-fu Derek Frearson angliai mesterhez aki három stílust képvisel, a Fatshani Wing Chun, a Seven Star Mantis és a Yang Taijiquan stílus mestere. Frearson mester örömmel fogadta tanítványául Istvánt. A mesternél lehetősége nyílt arra, hogy az eddig tanultakat megmutassa és a mester, azt korrigálhassa, valamint szükség szerint újra tanítsa. Ezután a Fatshani rendszer szemlélete szerint folytatta a tanulást. 1998-ban hivatalosan megbízást kapott Si-fu Derek Frearson mestertől, hogy Magyarországon a Fatshani Wing Chun Rendszert képviselje stílusvezető mesterként. Frearson mesterrel Kínába utazott, és az ő mesterénél Si-gung Lun Kai mesternél volt szerencséje edzeni. Lun Kai mester pontosította és lekoordinálta Istvánnak az eddigi Wing Chun tudását, hogy a rendszer jól és tradícionálisan fennmaradjon. Sajnos Si-gung Lun Kai egészségi állapota már nem teszi lehetővé, hogy edzéseket tartson. Ezért a nagymesternek köszönhetően Fatshanban sok kínai Wing Chun mesterrel, valamint a Si-gung tanítványaival megismerkedett, hogy Kínába történő utazásaikor tovább tudja csiszolni  technikáit, és lehetősége legyen hasonló tudásszintű emberekkel edzeni. Istvánt ezt a rendszert megtanulta és azon dolgozik, hogy csiszolja, finomítsa tudását és a tradíciót megőrizve adja tovább ismereteit a tanítványainak.,  Jelenleg a Fatshani Wing Chun rendszerben  Budapesten és Biatorbágyon történik az oktatás.
 
2000. év után létrejött egyéb Wing Chun képviseletek:
1., Czakó Norbert - Wong Sung Leung mester által képviselt ágazat
2., Dr. Lakatos Jenő – Duncan Leung mester által képviselt ágazat
3., Fóris Lajos – Milan Prozsenyica mester által képviselt ágazat
4., Balogh Balázs – Emin Bonztep mester által képviselt ágazat
5. Kecskeméti Balázs – Lok Yiu Wing Chun, Wilhelm Blech által képviselt ágazat
és egyéb Wing Chun gyakorlók.
 
A történethez szükséges információkat összeállították:
Si-fu Juhász Zoltán stílusvezető mester
Si-fu Tóth Zoltán stílusvezető mester
Si-fu Budai István stílusvezető mester